TEKNK BLGLER

 • Lastiklerinizin bakm ve tamiri iin faydal tavsiyeler
 • Continental Lastikleri, modern sr iin ayarlanm ileri teknoloji rnleridir. Lastiklerinizin bakmn uygun ekilde yaparsanz, size muhteem bir servis salarlar.

  Tm karmak teknoloji rnlerinde olduu gibi, lastiklerinize dikkatli bir ekilde ilgilenmelisiniz. Bu ekilde lastiklerin kullanm sresi boyunca optimum sr konforuna ve performansna ulaabilirsiniz.

  Tavsiyemiz:

  2 haftada bir yedek de dahil olmak zere lastik basncnzn kontroln yapnz. Eer hasar grdnden phelenmiseniz ya da bir hasara rastlarsanz, derhal lastiklerinizi profesyonel bir lastik servisinde kontrol ettirin.

 • Lastik ve aracnza dzenli olarak uzman bakm yaptrn
 • Bunun manas, lastiklerinizin balansnn salanmas ve geometrik akslarnn kontrol edilmesidir. Lastiklerinizin dzenli olarak balansn salamak rnein yaz lastiklerini k lastikleri ile deitirirken titreimsiz sr salar.

  Sadece aracnzn daha yumuak kullanmn salamakla kalmayp, lastiklerinizdeki ve ara sspansiyonunun dier blmlerindeki anmay da azaltrsnz. Dier bir olumlu a: kendiniz, yolcularnz ve yolu dier kullananlarn gvenliini arttrm olursunuz.

 • Asla kaynan bilmediiniz lastikler taktrmayn
 • Gemii bilinmeyen kullanlm lastikleri taktrmann ciddi riskleri vardr. Kullanlm lastiklerin, bir araca taklm ve deitirilmi lastikler olduunu varsayarz. Kullanlm lastikler uygun olmayan servis, bakm ve saklama koullarna maruz kalm olabilir. Bu da neticede lastiin hasara urayarak mrnn tkenmesine sebep olabilir.

  Lastiin mrn bitiren tm hasar ve durumlar dtan fark edilemeyebilir. Mesela, uygun olmayan tamir veya lastiin i ksmnda olumu bir hasar ancak lastik tekerlekten sklerek i ksmlarna yaplacak kontrollerde gzlemlenebilir. Nitelikli bir lastik servisi alannn uygulama yapmadan nce kullanlm lastiin i ve d ksmlarn kontrol etmesi gerekir. Eer kullanlm bir ara satn alndysa lastik servisi alannn lastii skerek yukarda tavsiye edildii ekilde lastiin durumunu incelemesi gerekir.

  Tavsiyemiz:

  Kaynan bilmediiniz kullanlm lastikleri satn almayn, satmayn ya da taktrmayn.

 • Scaklk 7 Cnin altna dtnde k lastiklerine gein
 • K yaklarken, srcler hava durumunun her trl etkilerine kar hazrlklarn yapmaya balamaldrlar. Eer ikna edilmeye ihtiyacnz varsa hava tahminlerini dinlemeniz yeterli olacaktr. Kar, buz, yamur ve kurak bir dnemin geldiini n gryorlar. Bu farkl yol durumlaryla baa kabilmek iin, srclerin tm yol durumlaryla baa kabilecek k lastiklerine ihtiyalar vardr.

  Eer termometre 7 C'nin altn gsteriyorsa yaz lastiklerinizin dinlenme zaman gelmitir. Normal olarak yollar slak ve kaygan olacaktr, k lastikleri bu durumda yaz lastiklerine gre ok daha fazla tutunmay salar. Kendi gvenliiniz iin, k mevsimi balamadan nce Continental k lastiklerine gemeniz iyi bir fikirdir.

  Hava koullar ne olursa olsun, mkemmel yol tutu.

  Sr alkanlklarnzn ka uyumunun yannda, k lastikleri k mevsimi boyunca yaanabilecek kt srprizlere kar da korunma salar. Souk slak zeminde ayn zamanda karl ve buzlu zeminlerde, yaz lastiklerine kyasla zellikle frenlemede artrlm gvenlik.

 • Tavizsiz gvenlik: Continentalden lastikler
 • Continental Lastikleri; yol tutu ve sr konforuna yeni standartlar getirmenin yan sra, en ileri teknolojisi sayesinde srclere nemli lde gvenlik salar. Tm farkl hava koullarnda en uygun g transferini, maksimum sr hassasiyetini ve yol ile lastik arasnda olaanst bir temas olumasn salar.

  Tm bu imkan ne salar? Yllarn deneyimi, otomotiv endstrisi ile yakn ibirlii, gelimi retim sistemleri, yksek nitelikli i gc ve pazardaki hzmz. nceki yllarda yaadmz tm bu deneyimler, yeni potansiyelleri ortaya kararak, fren mesafelerinin inanlmaz ksaltlmasn ve suda meydana gelen kzaklama risklerinin azaltlmasn salamtr.

  gcmzn meyveleri: yollarda mevcut en gvenli lastikler.

 • Lastiklerinize ar bask uygulamayn
 • Lastikleri fazla zorlamaktan kanlmaldr (ar hz veya ar ykleme). Bu durum snk lastiin yapaca kritik etkinin aynsn yapar ve lastie tamir edilemez zarar verebilir.

  Tavsiyemiz:

  Aracnza fazla yk bindirmekten kann. Eer niyetiniz aracnz tamamen ykl/ yksek hz koullarnda srmekse, lastik basn ayarlarnz aracnzn reticisinin tavsiyeleri dorultusunda ayar lamalsnz.

 • Lastik basncn dzenli olarak kontrol edin
 • Lastik basnc, lastiklerinizin gvenlik performans ve servis mr asndan ok nemli rol oynar. Lastik basnlar, lastik ve ara reticileri tarafndan, her ara modeli iin ayr ayr belirlenir. Aracnz iin doru olan lastik basncn bulabilmek iin; kullanma klavuzuna, yakt deposu kapana veya torpido gzne baknz.

  Lastik ikinliinin gereinden az veya fazla olmas, lastiin yolu gerektii gibi kavramasna engel olur. Bu durum sadece lastik srtnn ar veya eit olmayan anmasna deil, ayn zamanda sr srasnda zellikle virajlardaki yksek hzlarda tehlikeli olabilecek nemli bir etkiye sebep olur.

  Lastik basncnn tanan yk iin yeterli olmad durumlarda, lastik ss artan esnemeye bal olarak ykselir. Ar snma lastikte yapsal hasara, hatta lastik kaybna yol aabilir.

  Tavsiyemiz:

  Her iki haftada bir lastik basncnz kontrol edin ve basnc gerektii ekilde ayarlayn. unu hatrlayn, lastiklerinizi, aracnz kullandnzdan dolay hala scak olduklarnda deil sadece souduklarnda kontrol edin.

  Ayrca, yedek veya acil/geici yedek lastiinizi kontrol etmeyi unutmayn, ne zaman ihtiyacnz olacan hibir zaman bilemezsiniz. Ltfen ara reticinizin acil/ geici yedek lastikle ilgili ek bilgilerine baknz.

 • Lastik di derinliine dikkat edin
 • Lastiin diine zellikle dikkat edin baz performans kriterlerinde gl bir etkisi vardr.Yasa gerei minimum 1.6 mm olmas gereken di derinlii nemli bir faktrdr. Daha az di derinlii ile srdnz takdirde, olas para cezas veya ehliyetinize uygulanacak ceza puanlarna kar riske girersiniz.

  D anma gstergeleri, kalan di derinliini deerlendirme asndan ok nemli aralardr. Bunlar ana boylamsal di oluklarnda yer alan, lastiin evresine eit olarak datlm, yasal lastik di derinlii olan 1.6 mm.ye ulaldnda dier srt deseni ile ayn seviyeye gelen kabark profillerdir. Continentalin k lastiklerinde, bu di derinliinin k performansnn olduka dmesinden dolay, di derinlii 4 mm.ye ulat zaman, bunu gsteren fazladan d anma gstergeleri bulunur.

  Tavsiyemiz:

  Ypranm lastikler kzaklama riskini arttrd ve slak zeminde frenlemeyi azaltt iin srclere srarla lastiklerini minimum yasal di derinliine ulamadan deitirmelerini tavsiye ediyoruz.

  Takip edilecek iyi bir pratik yntem: Yaz lastiklerinizi 3 mm di derinlikleri ve k lastiklerinizi 4 mm di derinlikleri kaldnda deitirin (Avusturyada zorunlu k donanmlar balad zaman, k lastiklerinin kalan di derinliinin en az 4 mm olmas gerekmektedir)

  lkeden lkeye deiir.

 • Er ya da ge lastiklerinizi deitirmek zorunda kalacaksnz.
 • Lastik deiimine karar verilmesi, lastiin sahibinin sorumluluundadr. Lastik sahibi servis artlarn, bakm kaytlarn, saklama koullarn, grsel kontrollerini ve devingen performansn kapsayan faktrleri gz nnde bulundurmaldr. Tketici, lastiin dayanma sresi ile ilgili herhangi bir soru sorabilecei bir lastik servis profesyoneline danmaldr.

  Lastikler, birok sebepten dolay, hatta bu sebeplerin arasnda yer alan; dilerinin minimum derinlie, zarara veya kt kullanma (delinmeler, kesikler, arpmalar, darbeler, eksik hava, fazla yk bindirme) varacak ekilde ypranmas sebebiyle hizmetten kartlmaldr. Bu sebeplerden dolay, lastikler, yedekler de dahil olmak zere, dzenli olarak denetlenmelidir mesela en az iki haftada bir kez. Dzenli kontrol zellikle lastiin servis mrn uzatma asndan ok nemlidir. Eer hasar pheniz varsa ya da bir hasar durumunda, Continental, lastiklerinizin profesyonel bir lastik servisinde kontrol ettirilmesini tavsiye eder.

  Tketiciler lastiklerinin d grnm durumlarndan haber olmak konusunda uyarlmaldrlar. Bununla beraber, artan hava kayb, grlt ve titreim gibi dinamik performansla ilgili de tetikte olmaldrlar. Bu tip farkllklar bir ya da birden fazla lastiin kayba uramadan servis tarafndan deiimi iin birer uyarc olabilirler.

  Bizler, her durumda drt tekerlee de ayn tip lastiklerin (ayn marka ve di desenli) taklmasn tavsiye ederiz ki bu tm sr koullarnda en yksek sr ve frenleme performansn salar.

  Tavsiyemiz:

  Tm lastiklerinizin ayn reticiden retildiine ve ayn di desenine sahip olduuna emin olun.

 • Hasardan korunmak
 • Lastikler srclerin bilgisi dnda zarara urayabilir. Eer hasar grdnden phelenmiseniz ya da bir hasara rastlarsanz, vakit kaybetmeden lastiklerinizi profesyonel bir lastik servisinde kontrol ettirin.

  Tavsiyemiz:

  Bir engele doru srmek zorunda kalrsanz, mmkn olduunca dik bir ekilde yavaa yaklan. Lastiklerinizi, kesik, atlak ve ikinlikler gibi d hasarlara kar dzenli olarak kontrol edin.

 • Lastiin ka yanda olduunu renin
 • Lastiin kullanm mr saklama, istif edilme, rotasyon ve servis koullar ile birlikte lastiin kullanm sresince maruz kald yk, hz, hava basnc, yollarda meydana gelen hasarlara vb. gibi tm ilevlerin toplamna denk gelir. Servis koularnn ok eitli olmas, lastiin mrnn kesin olarak belirlenmesini imkansz klar. Lastiin ne zaman retildiini kontrol edebilmeniz iin, byk lastik reticileri ortak bir kodlama sistemi kullanrlar. Bu kodu lastiinizin yanaklarnda bulabilirsiniz. 1999 sonras retilen lastiklerde son drt say retim tarihini gsterir. Bu drt rakamn ilk ikisi retim haftasn, son iki rakam ise retim yln gsterir. rnein, 2207 iaretli bir lastik 2007 ylnn 22. Haftasnda retilmi demektir.

  Tavsiyemiz:

  On seneden nce retilmi lastiklerin (yedek lastikler de dahil), d grn itibariyle kullanlabilir grnse de ve lastik di kalnl izin verilen minimum deerlere ulamasa dahi yenileriyle deitirmesi gerekmektedir.

TEKNK BLGLER

 • Ak Nedir?
 • Ak Nedir?
  Ak plakalar zerindeki kimyasal malzemelerin zellii nedeniyle depo ettii enerjiyi, elektrik enerjisine evirebilen elektro- kimyasal bir cihazdr. Akde bir yandan kimyasal reaksiyonlarla elektrik akm elde edilir, dier yandan elektrik akm ile kimyasal reaksiyonlar meydana gelir.

  Aknn Grevi:
  Aracn motorunun altrlabilmesi iin gerekli mar gcn (yol vermesini ) salamak

  Otomobilde alternatrn ihtiyac karlayamad durumlarda ilk ateleme, far lambalarnn yanmas, stclar, havalandrma, radyo gibi sistemin dier enerjiye ihtiya duyan blmlerine elektrik salamaktr.

  arj dinamosunun meydana getirdii akm( amperaj ) o anda alan elektrikli alclarn sarf ettii amperajdan fazla veya az ise ak sistemde akm dengelemesi yaparak akmn fazlasn alr veya eksiini tamamlar.

  Akmlatrleri oluturan komponentler:

  Plakalar
  Akmlatrlerin enerji vermesini salayan en nemli para, plakalardr. ki eit plaka bulunur;art ve eksi plakalar. Plakann iskeleti zgaradr. Izgaralar kalsiyumlu, antimuanl, kalayl, gml gibi farkl alaml kurunlardan, gravity dkm teknolojisi, expanded metal teknolojisi gibi farkl teknolojiler ile retilirler.

  Seperatrler
  Seperatrler plaka ve ak tipine bal olarak eitli ebat ve kalnlklarda olup ksa devreyi nlemek amayla kullanlr.

  Farkl tipte seperatrler mevcuttur; sellozik, PVC (poly vinil klorr), ve PE(polietilen) esasl seperatrler rnek olarak verilebilir.

  nce seperatrler daha az elektrik direncine sahiptirler, daha kaln bir seperatr akye daha yksek bir i diren verir. Bu nedenle aklerde ince ve dk gzenekli seperatrler tercih edilir. Bu ak ierisinde asit sirklasyonu ile pozitif plaka kontan kolaylatrr, dolaysyla aknn performansn arttrr.

  Kutu ve Kapaklar
  Kutu ve kapaklar sert ebonitten veya plastikten retilirler ve bunlarn grevi yeterli yaltm, szdrmazl , mekanik ve kimyasal zellikleri korunmas ve uzun sreli dayankll salamasdr.

  Gaz Kapaklar
  Akmlatrn retiminde kullanlan alamn zelliine bal olarak her zaman Hidrojen ve oksijen gaz klar vardr. Ak ierisindeki basncn belirli deerlerin altnda kalmas gerekir . Bu amala gazn darya kmasn salayan delikli kapaklara buon denir.

  Elektrolit
  Elektrolit plakalarn ierisine batrld iyonlarn art kutuptan eksi kutuba tanmasn salayan sulandrlm slfirik asittir. Elektrolitin younluu aknn zelliklerini etkiler. Yksek younluklarda ak yksek voltaj verir ancak ksa srede ypranmaya neden olur. Dk younluklu elektrolitler ise volt ve mar basma gcnn azalmasna neden olurlar.

  Akmlatr nasl tanmlanr?
  Otomotiv akmlatrleri eitli llerde ve performanslarda retilmektedirler. Her aknn zerinde kullanm gerilimini (voltaj), kapasitesini ve akm iddetini gsteren saylar bulunur. Bir aknn kapasitesi plakalarn boyutlarna saysna, asit miktarna younlupuna ve scaklna baldr.

  Aralarda kullanlmas planlanan pek ok akmlatr nominal 12 volt veya nominal 6 voltluk olmaldr. Bir kurun-asit hcresi 2 voltun zerinde son voltaja sahiptir bylece her bir hcreyi seri olarak balayarak arpm bulunur. 12 volt iin alt hcre seri olarak balanr ve 6 volt iinse 3 hcre seri olarak balanr.

 • arj lemi
 • Akmlatr kapasitesine uygun redresr ile arj edilmelidir.?

  Elektrik tesisat topraklamas kontrol edilmelidir.

  Akmlatr arj iin balandktan sonra redresr almaldr.

  arj ilemi esnasnda patlayc gaz k olacandan ortam havalandrmas salanmaldr, atele yaklalmamaldr.

  arj cihazndan ak tipine ve kapasitesine gre uygun akm ve voltaj deerini seip arj ilemine balaynz.

  rnek : Voltaj 12,50 olan 60 Ah bir ak kapasitesinin 1/20'si ile arj ilemi uygulanr. 60 Ah /20 = 3 Ah akm ile 6 saat arj ilemi yaplr.

  arj ilemi bittikten sonra ilk nce redresr kapatlacaktr daha sonra akmlatr karlacaktr.

  arj ilemi bittikten sonra akmlatr elektrolit seviyesi ve voltaj tekrar kontrol edilerek araca taklr.

 • Emniyet Tedbirleri
 • arj ilemi esnasnda patlayc gaz k olacandan ortam havalandrmas salanmaldr, atele yaklalmamaldr.

  Atk akmlatrler asla e atlmamaldr. Ak servislerine teslim edilmelidir.

  Akmlatr elektrolitleri kesinlikle lavabo, kanal v.b yerlere dklmemelidir.

  Kullanlan huniler, termemetreler, hidrometreler vb ekipmanlar kullanm sonras temiz su ile ykanmal ve zel klflarnda muhafaza edilmelidir.

  Ak kontrolnde ;

  1) Asit scramasna kar daima koruyucu gzlk ve yz maskesi kullanlmaldr.
  2) Elektrolidin cilde temas etmemesi iin plastik eldiven ve nlkler giyilmelidir.

  Ak seimi ve Montaj

  1) Boyutlar= L1, L2, A Tipi, B Tipi v.b
  2) Aracnz iin Ah ve CCA Deerleri
  3) Holddown( pervaz) tipi sein
  4) Terminal : Kutup Ba Tipi : nce kutup ba, kaln kutup ba v.s
  5) Layout: Kutup bann kapaktaki konumu: Ters kutup, Dz Kutup
  6) Voltaj deeri 12.60 Volttan byk olmal.
  7) Younluk deeri 27 Cde 1,270 gr/cm3 den yksek olmal.
  8) Balanty yaparken nce (+) pozitif, sonra (-) negatif kabloyu balaynz.
  Balantlar dikkatlice sknz. Balantnn yeterince sk olmamas ark olumasna neden olur.

 • Daha Fazla Uzun mr
 • Aklerin Stoklanmas;

  *Akler 25 derece oda scaklnda yer ile temasn kesecek paletler zerinde olmaldr.
  *Akler en fazla 4 sra st ste olacak ekilde stoklanmaldr.
  *Stoklanan aklerin zerine hibir malzeme konulmamaldr.
  *Ak stok sahasnda kesinlikle kvlcm karacak i yaplmamal, depoda sigara iilmemelidir.
  *kabilecek bir yangn elektrik yangn olduundan stok sahasnda KKT(kuru kimyevi toz)ierikli yangn sndrcler bulundurulmaldr.

  Aklerin Nakliyesi;

  *Akler nakil edilirken paletler sk bir ekilde ember ile sklacak ve stre ile sarlacaktr.Aklerin devrilmesi nlenecektir.
  *Akler kesinlikle yan ve ters evrilmeyecektir.

Lastik Nedir?  Lastik; kauuk, kord bezi, elik teller, eitli kimyasallar ve dolgu maddelerinden oluan ve tatla yol arasnda balanty salayan bir yksek teknoloji rndr.

  Can gvenliiniz asndan tatnzn en nemli paras durumundaki lastiinizin be temel grevi vardr. Bunlar; tat ykn tamak, yolla tat arasndaki balanty salamak, motor ve fren gibi hareket kuvvetlerini yola aktarmak, tata yn vermek ve konfor salamaktr.

  Yanaktaki yaz ve iaretlerin anlamlar:
  205/55 R16 91W TL ContiPremiumContact2

  205 Nominal kesit genilii, mm.
  55 Kesit yksekliinin kesit geniliine oran, Lastik ykseklii, lastik geniliinin %55'i kadar anlamna gelir
  R Radyal lastik sembol
  16 Jant ap, in
  91 Yk indeksi
  W Hz indeksi

  DOT CU NBA1B6 4910
  DOT Amerikan Ulatrma Bakanl standard, (Department of Transportation)
  4910 retim tarihini gsterir, 2010 yl 49. hafta

  Dier aretler
  TWI Srt Anma Gstergesi, (Tread Wear Indicator), anmann bu gstergeye gelmesi durumunda lastik deitirilir.
  M+S amur&Kar lastii, (Mud&Snow)
  E4 Uluslararas kurallara gre onaylandn gsterir

  Tubeless, TL lastiksiz kullanlr
  Reinforced, Rf Takviyeli
  Continental retici firma ad
  ContiPremiumContact2 Lastiin ticari ad, deseni
  Made in Germany retildii lke